Dwory Małopolski - historia i współczesność - Marzanna Raińska TRZY TOMY

Dwory Małopolski - historia i współczesność - Marzanna Raińska TRZY TOMY
Dwory Małopolski - historia i współczesność - Marzanna Raińska TRZY TOMY
To kolejna publikacja dotycząca architektury dworskiej na terenie Małopolski - książka o charakterze popularno-naukowym, będąca pewnego rodzaju połączeniem wydawnictwa albumowego (książka zawiera około 2000 zdjęć) z przewodnikiem po dworach, ukazującym historię poszczególnych obiektów. W porównaniu z "Dworami Małopolski w fotografii archiwalnej", obecna publikacja dotyczy głównie stanu obecnego, co sprawia, że obie pozycje wzajemnie się uzupełniają, ukazując bogaty obraz architektury dworskiej zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej. Publikacja została podzielona na trzy tomy, obejmujące zasięgi terytorialne: tom I - podmiejskie dwory Krakowa i powiat krakowski oraz powiaty miechowski, olkuski i proszowicki tom II - zachodnią część Małopolski (tereny powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego oraz myślenickiego i wielickiego) tom III - wschodnią część Małopolski (powiaty: limanowski i nowosądecki, gorlicki, bocheński i brzeski, oraz tarnowski i dąbrowski). Podział ten dokonany został w sposób czysto umowny, wynikający z bogactwa materiału (książka zawiera ponad 300 obiektów, a każdy tom obejmuje 380-400 stron). Całość wydawnictwa uzupełniają krótkie wstępy o historii poszczególnych regionów, ich mapy pozwalające zlokalizować poszczególne obiekty, indeksy osób i miejscowości, bibliografia. Każdy obiekt posiada również krótki opis w języku angielskim.

Dostępność: dostępny na zamówienie

Wysyłka w: 4 dni

Cena: 294,00 zł
szt.

W. Szuchiewicz „Huculszczyzna” KOMPLET W OPRAWIE TWARDEJ ZADRUKOWANEJ

W. Szuchiewicz „Huculszczyzna” KOMPLET W OPRAWIE TWARDEJ ZADRUKOWANEJ
W. Szuchiewicz „Huculszczyzna” KOMPLET W OPRAWIE TWARDEJ ZADRUKOWANEJ
Cztery tomy monografii Huculszczyzny ukraińskiego autora Włodzimierza Szuchiewicza. Ukazała się po ukraińsku i polsku (1902). Stanowiła ważny przełom w badaniach nad Huculszczyzną i na długie lata stała się nieomal encyklopedią kultury huculskiej. Także współcześni badacze korzystają ze szczegółowych opisów Szuchiewicza. Wielkim walorem jego pracy jest zaprezentowanie nazewnictwa wszystkich opisywanych obiektów oraz zwyczajów, a także załączenie niezwykle bogatego materiału ilustracyjnego prezentującego omawiane zagadnienia. Znajdujemy w niej szczegółowe dane na temat budownictwa, stroju, zajęć ludności, przemysłu domowego, obrzędowości, pieśni i podań. Monografia ta była owocem dwudziestoletnich własnych badań i obserwacji. Wydawca Graf_ika Data wydania 2010 Metoda druku Fotooffset Oprawa Twarda liczba stron: 373+277+298+251 Rozm. albumu 23,5 x 15,5 cm Tom I ISBN 978-83-61889-31-1 Tom II ISBN 978-83-61889-32-8 Tom III ISBN 978-83-61889-33-5 Tom IV ISBN 978-83-61889-34-2

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 4 dni

Cena: 280,00 zł
szt.

Polska epoki Piastów ALBUM + TEKA Z 12 OBRAZAMI

Polska epoki Piastów ALBUM + TEKA Z 12 OBRAZAMI
Polska epoki Piastów ALBUM + TEKA Z 12 OBRAZAMI

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu niezwykłe bibliofilskie, bogato ilustrowane wydanie książki "Polska epoki Piastów". Jest to kolejna pozycja z ekskluzywnej serii wydawniczej Skarby kultury i literatury polskiej. Bardzo często chcemy wręczyć specjalny prezent, który będzie miał charakter indywidualny, niepowtarzalny. Takim prezentem może być kolekcjonerskie wydanie książki. Album może być także cenną nagrodą albo wspaniałą pamiątką. Do wydania publikacji użyte zostały najszlachetniejsze materiały drukarskie, jakie tylko są dostępne na rynku europejskim. Każdy egzemplarz jest numerowany.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 299,00 zł
szt.

Portret Polaków XIX wiek + teka z 12 obrazami

Portret Polaków XIX wiek + teka z 12 obrazami
Portret Polaków XIX wiek + teka z 12 obrazami
W historii Polski szczególne miejsce zajmuje XIX wiek. Państwa polskiego nie było wtedy na mapie Europy, w wyniku rozbiorów (1772–1795) jego ziemie zostały zagarnięte przez Rosję, Prusy i Austrię. Kilka pokoleń mieszkańców Rzeczypospolitej stało się obywatelami obcych państw, które często nastawione były wrogo do polskiej kultury. Przedstawiciele wszystkich stanów, szlachta, duchowieństwo, mieszczanie i ludność wiejska, dzielili wspólnie los poddanych wobec zaborców. Niektórzy nie godzili się na taki stan rzeczy, dochodziło do zbrojnych powstań, które kończyły się porażką. Wielu Polaków emigrowało z kraju, i z daleka, najczęściej z Paryża, próbowało wpływać na bieg wydarzeń politycznych. W każdym pokoleniu Polaków żyjącym w tamtych czasach byli ludzie marzący o tym, aby odrodziło się niepodległe państwo. W podzielonym kraju było to pragnienie, które jednoczyło ludzi wszystkich stanów. Polska przed rozbiorami była państwem bardzo zróżnicowanym. Zajmowała rozległy obszar Europy środkowowschodniej i była zamieszkiwana przez ludzi wielu narodów i religii. Dominującą część społeczeństwa stanowili Polacy zamieszkujący głównie zachodnią część kraju. Liczną grupę stanowili Litwini na północy, Rusini na wschodzie. Ponadto, zamieszkiwali Polskę m. in. Niemcy, Żydzi i Ormianie. (...) Zainteresowanie Polską powracało w Europie w XIX wieku raz po raz, kiedy gasły nieudane powstania i fale emigrantów kierowały się na Zachód. Salony polityczne i prasa z sympatią odnosiły się do narodu, który ponosił ofiary w walce. Polacy stawiani byli często za wzór ludzi ceniących wolność i prawo. Nic dziwnego, że w wielu XIX-wiecznych albumach o strojach światowych, publikowanych przez francuskie i niemieckie oficyny wydawnicze, strój mieszkańców Polski zajmował pierwszoplanowe miejsce. Podobał się zwłaszcza strój szlachecki z wyraźnym wpływem kultury orientalnej, jak na przykład kontusze z wyłogami, szerokie wzorzyste pasy, wielkie czapy z kitami i guzami. Przepych tkanin dopełniała egzotyczna dla obcokrajowca szabla u pasa szlachetnie urodzonego Polaka. W ślad za tym pojawiło się zainteresowanie przedstawicielami innych stanów społeczeństwa ziem polskich, a więc mieszczanami i ludnością wiejską. Co znamienne, za Polaków uważano wszystkich mieszkańców terenów w granicach dawnej Rzeczypospolitej. W publikacjach pokazujących ludność polską w tradycyjnych strojach obok etnicznych Polaków znajdujemy wizerunki Litwinów, Rusinów i Kozaków. W XIX wieku nie stosowano kategorii, jakimi kolejne pokolenia ludzi odgradzał od siebie nacjonalizm. Przedstawiając portrety Polaków artyści mieli na myśli obywateli wszystkich ziem od Dźwiny i Dniestru na wschodzie po Odrę na zachodzie. Od czasu kiedy powstawały dzieła niektórych zaprezentowanych autorów minęły niemal dwa wieki. Oglądając dzisiaj portrety ludzi z tamtych lat możemy przeżyć fascynującą przygodę spotkania z pięknem, które przemija i z pasją artystów, która pozostawia niezatarty ślad. Grzegorz Graff (fragment wstępu do książki) W albumie zamieściliśmy 187 obrazów, rysunków i litografii takich artystów jak: Jan Piotr Norblin, Michał Stachowicz, Jan Lewicki, Ksawery Prek, Kajetan Kielisiński, Wojciech Gerson i Walery Eliasz. Dodatkowo dokładamy do tego wyjątkowego albumu tekę z dwunastoma reprodukcjami dzieł z albumu. Tytuł: Portret Polaków XIX wiek Seria: Skarby kultury i literatury polskiej Wydawca: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza Rok wydania: 2011 r. Oprawa: TWARDA PEŁNA SKÓRA ZE ZŁOCENIAMI, OBCIĘCIA KART ZŁOCONE Strony: 216 Wymiary: 34x24,5 cm ISBN: 978-83-931437-2-6 Numer egzemplarza: zafoliowany TEKA zawiera 12 reprodukcji o wymiarze zewn. planszy 30x23,5cm

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 280,00 zł
szt.

Skarby Biblioteki Jagiellońskiej + teka z 12 obrazami

Skarby Biblioteki Jagiellońskiej + teka z 12 obrazami
Skarby Biblioteki Jagiellońskiej + teka z 12 obrazami
Album Skarby Biblioteki Jagiellońskiej zawiera 178 najcenniejszych obiektów zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej, wybranych przez jej pracowników. Prezentowany jest m.in. tzw. Papirus Sękowskiego, dokument pochodzący z 2 połowyI lub II w n.e., przywieziony przez profesora Józefa Sękowskiego z Egiptu. Z Włoch, z ok. 1200 roku pochodzi Dekret Gracjana, kodeks opatrzony glossą Bartłomieja z Brescii, będący wczesną kopią zaopatrzoną w wysokiej klasy iluminacje, uważany za jeden z najbardziej interesujących kodeksów prawniczych w Polsce. Przedstawione są także zbiory traktatów medycznych z XIV i XV wieku, oraz encyklopedia przyrodnicza z ilustracjami do poszczególnych haseł. Nicolaus Copernicus, De revolutionibus – to najcenniejszy i najsławniejszy autograf Biblioteki Jagiellońskiej, w którym przedstawiona została teoria heliocentrycznego układu wszechświata. Banderia Prutenorum – to rękopis zawierający podobizny chorągwi krzyżackich zdobytych pod Grunwaldem i Koronowem oraz Nakłem. Ewangelia św. Marka, z glossą m.in. Pseudo – Walafrida Strabona, Aristoteles, Opera, Biblia Latina to znane średniowieczne rekopisy. Dwa rękopisy polskiej pieśni religijnej – Bogurodzicy i Kodeksu Baltazara Bohema – to najbardziej znane perełki Biblioteki Jagiellońskiej. Poza tym Biblioteka przechowuje rękopisy: Franciszka Karpińskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Na zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej powinni się wszyscy uczyć historii druku. Są w przedmiotowej publikacji przedstawione próbne odbitki druków mogunckich Jana Gutenberga. Są to trzy światowe unikaty będące ponadto odbitkami korektowymi. Almanach Cracoviense ad annum 1474 – to pierwszy druk, jaki ukazał się na ziemiach polskich w niespełna 20 lat od wynalezienia druku przez Jana Gutenberga. Nie mogło zabraknąć statutów Kazimierza Wielkiego i najbardziej znanego druku świeckiego z XV wieku, Kroniki Świata z drzeworytami. To tylko niektóre przykłady z kilkudziesięciu druków i opraw książek, stanowiących dzieło sztuki, przedstawionych w publikacji Skarby Biblioteki Jagiellońskiej. Bardzo bogate są zbiory muzyczne. Począwszy od kodeksu pergaminowego z przełomu XI – XII wieku z południowej Francji lub północnych Włoch, poprzez traktaty muzyczno-teoretyczne, Mazurek Dąbrowskiego, po autografy Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego i Gioachimo Rossiniego. Bardzo bogato przedstawiony jest zbiór grafik z tymi najsłynniejszymi Albrechta Dürera i Rembrandta. Niezwykły jest Dziennik Żeglarski z opisem wyprawy polarnej Willema Barentsa w latach 1596 – 1597. Na szczególną uwagę zasługują zbiory kartograficzne. Przykładem jest jedna z najstarszych wersji rękopiśmiennych Geografii Klaudiusza Ptolomeusza, Cosmographia tegoż z mapami Nicolausa Germanusa, najstarsze mapy przedstawiające nasz kraj, atlasy. Wszystkie z pokazanych obiektów mają swoją niezwykłą historię, stanowią wielką wartość. Biblioteka Jagiellońska jest centralną biblioteką Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniącą również funkcje Narodowego Archiwum Książki i biblioteki publicznej. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej powstawały w wyniku procesu dydaktycznego prowadzonego od czasu fundacji uczelni w 1364 roku do dnia dzisiejszego. (...) Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego zwana Biblioteką Jagiellońską, a popularnie określana „Jagiellonką”, nazwę swą zaczerpnęła od macierzystego uniwersytetu dopiero w XIX wieku. Zanim powstała Biblioteka Jagiellońska upłynęło kilka wieków od momentu ufundowania Studium Generale przez Kazimierza Wielkiego. Pierwsze wzmianki o działalności Uniwersytetu w Krakowie pochodzą z notatek na rękopisach przechowywanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. W dniu 21 grudnia 1367 roku na rękopisie (sygn. BJ 2032) nieznany ani z imienia ani z nazwiska student zanotował, że zakończył kopiować komentarz traktatu De regimine principum przypisywanego Arystotelesowi. Z notatki pozostawionej na tym rękopisie wynika, że Uniwersytet działał na krakowskim zamku. Na rękopisie o sygnaturze 5278 znajduje się zapiska studenta krakowskiego Alberta, dokonana w dniu 5 lutego 1369 roku. Kolejny rękopis poświadczający powstawanie w Krakowie dzieł służących nauce to kodeks BJ 813, zawierający traktaty medyczne. Przepisywanie części z nich, według zapiski, zostało zakończone 6 listopada 1368 roku w Krakowie przez Jana z Hesji. Jest to kodeks służący nauczaniu medycyny na ówczesnym wydziale medycznym krakowskiego Studium Generale. Rękopisy te powstały w środowisku studenckim w Krakowie. Wobec braku źródeł trwa dyskusja, gdzie w Krakowie był zlokalizowany Uniwersytet w tzw. okresie kazimierzowskim, tym bardziej brak wiadomości o istnieniu i lokalizacji pomieszczeń bibliotecznych. (...) Zbiory biblioteczne Akademii Krakowskiej, a później Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwiedzali kolejni monarchowie, wybitni politycy i mężowie stanu. Swoje odwiedziny uwieczniali, pozostawiając autografy w tzw. księdze królewskiej, począwszy od Henryka Walezego. Królowa Anna Jagiellonka poza swoim autografem pozostawiła w darze dla biblioteki Kolegium Większego jedną z najpiękniej oprawnych książek w naszych zbiorach, a po kolejnej wizycie złoty naszyjnik dużej wartości. Skarby zgromadzone przez profesorów, studentów i bibliotekarzy w ciągu sześciu wieków stały się skarbami nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa i Polski, lecz także, jak w przypadku autografów Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina, świadectwami światowego dziedzictwa kulturowego. Wśród skarbów Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się obecnie autografy wielu luminarzy, w tym polskich najwybitniejszych przedstawicieli literatury i nauki, między innymi Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, a także wspaniale oprawne i ilustrowane starodruki, niezwykle cenne i unikatowe, bardzo skromnie wyglądające druki z warsztatu Jana Gutenberga, grafiki autorstwa Albrechta Dürera, Rembrandta oraz przepiękne miniatury średniowiecznych mistrzów. Do połowy XVII wieku trwał nieprzerwany rozwój bibliotek Akademii Krakowskiej. Zarazy nawiedzające Kraków na początku lat 50. tego wieku, okupacja szwedzka w latach 1655–1656 doprowadziły do załamania poziomu nauczania, a także poziomu dbania o biblioteki. W 1777 roku utworzono jedną bibliotekę, scalając księgozbiory rozproszone w kolegiach i bursach. Na gmach biblioteczny przeznaczono Collegium Maius i tak pozostało do 1940 roku. W międzyczasie Biblioteka Jagiellońska pod kierunkiem kolejnych dyrektorów – Jerzego Samuela Bandtkiego, Józefa Muczkowskiego i Karola Estreichera – nabrała w okresie zaborów miana bibliotheca patria, kiedy to w ramach autonomii galicyjskiej była ośrodkiem nie tylko naukowym (w jej murach powstała wszak wspaniała bibliografia polska), ale także niepodległościowym. (...) W latach 1932–1939 zbudowano nowoczesny, jak na ówczesne czasy, nowy gmach biblioteki według projektu S. Krzyżanowskiego, który rozbudowano w latach 1995–2001 według projektu R. Loeglera. Obecnie Biblioteka Jagiellońska to centrum sieci bibliotecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą tworzą oprócz biblioteki głównej 44 biblioteki instytutowe. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej to obecnie 6 441 202 woluminów i jednostek. Od piętnastu lat trwa proces komputerowego opracowywania zbiorów i udostępniania katalogów on line. W 2008 roku w rejestrze przybytków Biblioteki Jagiellońskiej odnotowano wpływ 134 111. jednostek i woluminów. Prof. Zdzisław Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej Biblioteka Jagiellońska Skarby Biblioteki Jagiellońskiej Dodatkowo dokładamy do tego wyjątkowego albumu tekę z dwunastoma reprodukcjami dzieł z albumu. Tytuł: Skarby Biblioteki Jagiellońskiej Seria: Skarby kultury i literatury polskiej Wydawca: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza Rok wydania: 2009 r. Oprawa: TWARDA PEŁNA SKÓRA ZE ZŁOCENIAMI, OBCIĘCIA KART ZŁOCONE Strony: 216 Wymiary: 34x24,5 cm ISBN: 978-83-88383-46-5 Numer egzemplarza: zafoliowany TEKA zawiera 12 reprodukcji o wymiarze zewn. planszy 30x23,5cm

Dostępność: spodziewana dostawa

Cena: 280,00 zł

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 1364-2014 + teka z 12 obrazami

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 1364-2014 + teka z 12 obrazami
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 1364-2014 + teka z 12 obrazami

W 2014 roku Uniwersytet Jagielloński obchodził wielki jubileusz 650-lecia swego powstania. Przygotowaliśmy niezwykłą publikację z przedmową JM Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka. Album zredagowali i opatrzyli wstępem: prof. Zdzisław Pietrzyk, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i Krzysztof Stopka, Dyrektor Muzeum UJ. Zaprezentowaliśmy w nim ponad 250 reprodukcji rozpoczynając od dokumentów fundacyjnych z XIV wieku, poprzez ilustracje wszystkich siedmiu wieków Uniwersytetu, kończąc na współczesnych wydarzeniach z życia tej szacownej Instytucji.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 280,00 zł
szt.

Dzieje Polski. Zestaw 3 tomy - Andrzej Nowak

Dzieje Polski. Zestaw 3 tomy - Andrzej Nowak
Dzieje Polski. Zestaw 3 tomy - Andrzej Nowak

Zestaw trzech tomów "Dziejów Polski"

Dostępność: nakład wyczerpany

Cena: 249,80 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl